Diabeteshjärtat

Diabeteshjärtat

Information till dig som har typ 2-diabetes eller dina närstående

Människor med typ 2-diabetes löper 2 - 4 gånger större risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke jämfört med personer utan diabetes.

Vårda ditt diabeteshjärta!

För den som har typ 2–diabetes är det lika viktigt att ta hand om sitt hjärta och sina blodkärl som det är att ta hand om sitt blodsocker.

Här kan du läsa mer om hjärt- och kärlsjukdomar kopplat till diabetes och vad du kan göra för att minska risken att drabbas.