Det är inte alla som känner till att personer med typ 2-diabetes löper en högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med icke-diabetiker. Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar, som det också kallas, är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen hjärtat och/eller blodkärl (artärer och vener).

34% av alla personer med typ 2-diabetes i Sverige har någon form av hjärt- och kärlsjukdom och lika många har hög risk att utveckla framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det lika viktigt för dig som har diabetes att ta hand om ditt hjärta och dina blodkärl som det är att ta hand om ditt blodsocker.

Att förstå sambandet mellan typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är viktigt för att kunna vidta åtgärder och minska risken att drabbas. Ett bra första steg är att prata med din läkare som utifrån din livsstil och ditt hälsotillstånd kan bedöma hur stor risken kan vara att du drabbas av framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Med en välkontrollerad diabetes minskar du risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Likaså minskar risken om du äter en hälsosam kost, motionerar regelbundet och håller bra koll på dina blodsockervärden.

Läs mer om hur du på bästa sätt vårdar ditt diabeteshjärta

Hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar.

Vanliga symtom vid en hjärtinfarkt är

 • stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna
 • obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna
 • illamående
 • andnöd
 • kallsvettning
 • rädsla och ångest
 • värk i ryggen
 • hjärtklappning och yrsel
 • influensaliknande besvär samtidigt med bröstsmärtor

Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Vanliga symptom på stroke är

 • domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan
 • svårigheter att prata och förstå
 • förvirring
 • synstörningar
 • Yrsel och svindel
 • försämrad balans och få svårt att gå
 • kraftig huvudvärk

Tyst hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt kan även inträffa med få eller inga symptom och kallas då för en tyst hjärtinfarkt. Om du har diabetes och får hjärtinfarkt, är det inte säkert att du får ont i bröstet. Symtomen kan då vara diffusa, som andnöd eller stark trötthet. Smärtan kan vara mindre intensiv och kan misstolkas som mindre allvarlig.