Om Novo Nordisk

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 95 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom diabetesbehandling. Med detta i bagaget har vi samlat erfarenheter och kunskaper så att vi även kan hjälpa människor som drabbas av andra svåra kroniska sjukdomar: blödarsjuka, tillväxtrubbningar och fetma.

Novo Nordisk mål är att bota diabetes genom att hitta bättre sätt att förhindra, upptäcka och behandla diabetes. Vi arbetar aktivt för att främja samarbetet mellan vårdgivare och människor med diabetes och därigenom öka möjligheten att nå gemensamma mål.