Att diskutera med din läkare är en viktig del i att hantera din hälsa och säkerställa att du får bästa möjliga vård i linje med de nationella riktlinjerna för god diabetesvård. Inga frågor är för enkla eller för dumma.

  • Vad är kopplingen mellan typ 2-diabetes och mitt hjärta?
  • Är risken för hjärt- och kärlsjukdom fortfarande lika stor om jag når mitt HbA1c-mål?
  • Är risken fortfarande lika stor om jag når min HbA1c-mål?
  • Hur kan jag minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar?
  • Om jag tar medicin mot högt blodtryck och/eller högt kolesterol, löper jag fortfarande en förhöjd risk att drabbas?
  • Finns det diabetesbehandlingar som även minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar?