Bästa möjliga blodsockerkontroll

Forskning har bland annat visat att god blodsockerkontroll är en av de viktigaste faktorerna för att minska framtida skador i kroppens små kärl, men även noggrann kontroll av blodtryck och blodfetter är av vikt för att förhindra hjärt-kärlkomplikationer. En långsiktigt god kontroll av blodsockret, högt blodtryck och höga blodfetter samt rökstopp minskar påtagligt risken för hjärt-kärlkomplikationer.

Balanserad kost

En bra kost stabiliserar blodsockret, ger förbättrad metabol kontroll och minskar risken för hjärt-kärlsjukdom genom att påverka vikt, blodfetter, blodtryck och blodsockerkontroll i positiv riktning.

Försök att äta:

 • Grönsaker och frukt
 • Fullkornsalternativ för bröd, ris och pasta
 • Fisk, kött och ägg och andra icke mejeribaserade proteiner
 • Ät mindre rött kött och mer fisk
 • Vissa mejeriprodukter som mjölk och ost
 • Begränsade mängder feta och söta livsmedel och drycker

Försök att undvika:

 • Livsmedel med mycket salt, eftersom det kan öka blodtrycket
 • Mat och dryck med mycket tillsatt socker
 • Stora mängder mat med mättat fett (återfinns vanligtvis i animaliska produkter) och transfetter (återfinns i friterad mat och sötsaker)
Motionera

Motionera

Förutom en balanserad diet behövs det fysisk aktivitet för att kunna nå och bibehålla en sund vikt. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar även:

 • Ditt blodtryck
 • Dina blodfetter
 • Hjärtat och blodkärlens hälsotillstånd
Sluta röka

Sluta röka

Att sluta röka är ett snabbt och effektivt sätt att minska risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det är faktiskt så att risken minskar direkt efter att du slutat röka och efter 11 år ligger du på samma risknivå som en person med diabetes som inte röker.

Det finns många stödprogram som kan hjälpa dig att sluta röka för gott. Prata med din läkare.

Följ din diabetesbehandling

Följ din diabetesbehandling enligt din läkares ordination

Om du använder läkemedel för att uppnå en bra blodsockerkontroll, är det viktigt att du följer läkarens ordination. Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom vilket gör att man efter något/några år med kost- och motionsbehandling behöver göra tillägg med antingen tabletter, GLP-1 behandling eller insulinbehandling. Att ha en bra blodsockerkontroll ger långsiktiga vinster i form av minskad risk för följdsjukdomar.

Regelbundna kontroller

Regelbundna kontroller

Att regelbundet kontrollera dina blodsockernivåer är det bästa sättet att kontrollera din diabetes och minska risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Det är också viktigt att du regelbundet besöker sjukvården för att kontrollera ditt blodtryck och dina kolesterolnivåer.